Laboratorium

Vi utför de vanligaste blodproverna på kliniken och svar erhålls inom ca 20 minuter.
Om behov av utförligare blodanalyser finns skickar vi iväg prover till laboratorier i Sverige och utomlands.

Bakteriologiska prover sänder vi till ett laboratorium i Karlstad – specialiserat på bakteriologiska prover från djur och resistensundersökningar - d.v.s. tar reda på vilken antibiotika som fungerar bäst till den bakterien som orsakat den aktuella sjukdomen.
Mikroskopering utförs på kliniken av hudprover samt prov vid öroninflammationer.