Röntgen

                                                        

På vår klinik har vi röntgensystem med digital röntgenframkallning.
Röntgen är en bilddiagnostik som kan vara en mycket viktig del av undersökningen
av ditt djur för att kunna ställa diagnos. 

Om ditt djur behöver en röntgenundersökning sker detta direkt i samband
med ditt poliklinikbesök. 
Svaret på röntgenundersökningen får du meddetsamma av veterinären.
Ibland kan ditt djur behöva en lugnande spruta inför röntgen.

Vi utför även H/D- och E/D-röntgen, röntgen vid dräktighet för att  kontrollera antal foster m.m.
H/D och E/D-röntgen för avläsning till SKK-Svenska Kennelklubben

För vissa hundraser finns hälsoprogram som syftar till att komma tillrätta med ärftliga defekter som orsakar lidande hos hundarna.
Höftledsröntgen och armbågsledsröntgen ingår i en del av dessa hälsoprogram för vissa raser.

Vid höftledsröntgen och armbågsledsröntgen för SKK får din hund först en lugnande spruta, helt enligt SKK:s direktiv.
Efter röntgen får hunden en antidot (motgift) så att den vaknar.


Viktigt är att du tar med stamtavlan .Kontraströntgen

På den här röntgenbilden syns ett stopp i tarmen p.g.a. ett främmande föremål.

Röntgenbild av dräktig tik

Antal synliga valpar på bilden är 9 st.