Ultraljud

Ibland är det nödvändigt att komplettera undersökningen av ditt djur med ultraljud.
Vi utför olika ultraljudsundersökningar här på kliniken, men vissa ultraljudsundersökningar
remitterar vi till olika specialister, beroende på åkomma.

Ultraljud är till stor hjälp vid undersökning av bl.a. dräktighet i tidigt stadium.
Redan från dag 28 i dräktigheten kan man konstatera om tiken är dräktig eller ej.