Nyheter

2017-01-26

Kastrationskampanjen är slut

Det rasslade till!



..och så var det över; även denna gång tog kastrationskampanjen slut väldigt snabbt. 

Vi säger tack till Djurens Vänner för deras bidrag!