Nyheter

2020-11-26

Nya priser för kastration

Priset för kastration av honkatt samt kastration av hanhund >40 kg kommer att höjas.


Kastration av honkatt kommer från och med 1 december 2020 att kosta 1150:-

Kastration av hanhund >40 kg kommer från och med 1 januari 2021 att kosta 3500:-