Åksjuka

Får ditt djur åksjuka när ni åker bil?
Börja med att träna kortare sträckor och utöka allteftersom.
Man kan prova DAP eller Feliway-spray i bilen.
Det finns även åksjuketabletter att ta till i svåra fall, kontakta oss för recept.

Det är viktigt att ditt djur får träna att åka bil redan som liten.