Utlandsresa

Regler för resande hundar och katter

För resa till Sverige från EU och från listat land utanför EU krävs av Jordbruksverket att hunden/katten har id-märkning, rabiesvaccination och sällskapsdjurspass. Vid resa från icke listade länder utanför EU krävs rabiesvaccination och antikroppskontroll.
Det finns inget krav på avmaskning men avmaskning rekommenderas för hundar som kan ha kommit i kontakt med vilda smågnagare utomlands.

Även sällskapsdjuren ska ha ett pass

Djurägare som har tänkt ta med sig sin hund eller katt på resa inom EU ska se till att djuret är korrekt id-märkt, vaccinerat mot rabies och har ett pass. Passet ordnar man hos sin veterinär, som noterar utförda vaccinationer och behandlingar i det. För resor utanför EU finns ytterligare krav som du kan läsa mera om på Jordbruksverkets hemsida.


www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/resorochtransporter/hundarkatterochillrar.html